Chodzi o produkt Mąka owsiana bezglutenowa, 400 g, której producentem jest Denver Food Sp. z o.o. Sp. K, ul. Pogodna 11, 84-240 Reda.

Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze E040619 i dacie minimalnej trwałości 27/02/2020.

W próbkach produktu zbadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność glutenu na poziomie 32,14 ± 4,95 mg/kg. Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) sformułowanie "bezglutenowy" można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu.

Spożycie produktu przez osoby uczulone na gluten może wywołać reakcję alergiczną.

Reklama