W poniedziałek Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wezwał wszystkich lekarzy do wypowiedzenia tzw. klauzuli opt-out - umowy, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska. Związek wezwał lekarzy także do ograniczenia zatrudnienia do jednego etatu.

Reklama

Klauzula opt-out i umowy mają być wypowiadane ze skutkiem od początku października.

- Nadmierna praca lekarzy powoduje z jednej strony zagrożenie dla zdrowia i życia lekarzy, z drugiej stanowi dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Dla rządu jest sposobem na ukrycie fatalnej sytuacji w ochronie zdrowia, zwłaszcza niedoborów kadrowych oraz swoistym alibi dla niepodejmowania zdecydowanych działań naprawczych - argumentuje OZZL.

Związek domaga się, by jeszcze przed wyborami został przygotowany i skierowany do parlamentu "wiarygodny program naprawy publicznej ochrony zdrowia", zawierający także wzrost nakładów w takim stopniu, aby zlikwidować kolejki do świadczeń zdrowotnych. OZZL dodaje, że program ma uwzględniać uzasadnione interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów: pacjentów, pracowników medycznych, właścicieli zakładów opieki zdrowotnej, samorządów terytorialnych i państwa.

Reklama