Decyzja GIF dotyczy serii: 1031518 z datą ważności 09.2021.

Reklama

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedziba w Starogardzie Gdańskim.

GIF przekazał, że do Inspektoratu wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie określonej serii produktu leczniczego w związku z przekroczeniem limitu specyfikacji, w zakresie parametru zawartość substancji pokrewnych.

Reklama

Benodil jest stosowany w leczeniu astmy (gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe), ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, niezależnie od etiologii (wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania) oraz w przypadku zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).