Najnowsze obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostało opublikowane w czwartek.

Reklama

Rzecznik resortu zdrowia Sylwia Wądrzyk podała, że najważniejszą zmianą jest włączenie do refundacji dwóch leków dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib) będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu "Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego".

Nową opcję terapeutyczną zyskają również pacjenci włączeni do programu "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca" – refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem.

Ponadto na listę refundacyjną zostanie wpisany lek Blincyto (blinatumomab) w programie lekowym "Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną".

Ważna zmiana – jak akcentuje MZ – zaszła też w programie lekowym "Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową". Polega ona na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem, a ponadto możliwe będzie zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (Bosulif) w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Reklama

Wraz z początkiem lipca na listę refundacyjną wchodzi również lek zawierający substancję czynną peginterferonum, który w określonych wskazaniach będzie dostępny dla pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, chorych na nadpłytkowość samoistną, chorych na pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku oraz kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową, wymagających leczenia cytoredukcyjnego.

Do nowego obwieszczenia zostały dodane 63 produkty, w tym 46 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej, 7 – w ramach katalogu chemioterapii, 9 – w ramach programów lekowych oraz jeden środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej.

MZ podaje, że dla 226 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen od 2 gr do 3265,92 zł, a w przypadku 2 produktów leczniczych nastąpiło podwyższenie tych cen od 2,48 zł do 4,81 zł. Co warte podkreślenia – jak podnosi resort – spadną ceny detaliczne 820 produktów leczniczych.