Najnowsze obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostało opublikowane w czwartek.

Rzecznik resortu zdrowia Sylwia Wądrzyk podała, że najważniejszą zmianą jest włączenie do refundacji dwóch leków dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib) będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu "Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego".

Reklama

Nową opcję terapeutyczną zyskają również pacjenci włączeni do programu "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca" – refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem.

Ponadto na listę refundacyjną zostanie wpisany lek Blincyto (blinatumomab) w programie lekowym "Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną".

Ważna zmiana – jak akcentuje MZ – zaszła też w programie lekowym "Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową". Polega ona na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem, a ponadto możliwe będzie zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (Bosulif) w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Wraz z początkiem lipca na listę refundacyjną wchodzi również lek zawierający substancję czynną peginterferonum, który w określonych wskazaniach będzie dostępny dla pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, chorych na nadpłytkowość samoistną, chorych na pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku oraz kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową, wymagających leczenia cytoredukcyjnego.

Do nowego obwieszczenia zostały dodane 63 produkty, w tym 46 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej, 7 – w ramach katalogu chemioterapii, 9 – w ramach programów lekowych oraz jeden środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej.

MZ podaje, że dla 226 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen od 2 gr do 3265,92 zł, a w przypadku 2 produktów leczniczych nastąpiło podwyższenie tych cen od 2,48 zł do 4,81 zł. Co warte podkreślenia – jak podnosi resort – spadną ceny detaliczne 820 produktów leczniczych.