Przepisy prawa żywnościowego bardzo wyraźnie określają warunki, jakie muszą być spełnione, by produkt mógł być oznaczony jako "produkt bezglutenowy". Kwestię tę reguluje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz.Urz. UE z 2014 r., L228, s. 5). Zgodnie z tym rozporządzeniem wskazane oznaczenie może być użyte w odniesieniu do produktów, które w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawierają nie więcej niż 20 mg/kg glutenu.
ReklamaNa takim produkcie może też pojawić się dodatkowa informacja: "odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu" lub "odpowiednie dla osób cierpiących na celiakię". Jednocześnie preambuła powołanego rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że takie oznaczenie może być stosowane pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków dotyczących rzetelnego informowania określonych w ogólnych przepisach z zakresu znakowania żywności. W szczególności informacje na temat żywności nie powinny wprowadzać konsumenta w błąd, sugerując, że dany produkt posiada szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne artykuły posiadają takie właściwości.