Podano, że oddziałem pokieruje konsultant wojewódzka ds. psychiatrii dzieci i młodzieży Lidia Popek.

Z uwagi na trudną sytuację kadrową i brak lekarzy specjalistów oddział w Józefowie był czasowo zawieszony.

Reklama

Kilka dni temu o trudnej sytuacji dziecięcej psychiatrii przypominał rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego alarmował, że miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci jest za mało, a zamykane są kolejne oddziały.

Reklama

Rzecznik podnosił, że zamknięcie 40-osobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie spowoduje "dalsze obciążenie pozostałych, i tak już niewydolnych, oddziałów psychiatrycznych dla dzieci". RPO prosił ministra o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń psychiatrycznych. Wskazywał, że przyłącza się do apelu konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr hab. Barbary Remberek, która w połowie grudnia wystosowała do Ministerstwa Zdrowia apel o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w stanie zagrożenia życia oraz o zwiększenie poziomu finansowania szpitalnej i ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Reklama