Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Projekt znajduje się na stronie internetowej RCL.

Reklama

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, "potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2018 roku zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację".

"Zgodnie z przedłożoną przez Prezesa Funduszu prognozą wzrostu całkowitego budżetu na refundację w 2018 r., wynikającą z analiz finansowych przedstawionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1.131.189.000 zł względem roku poprzedniego" – czytamy.

Według nowego rozporządzenia 295 mln 71 tys. zł zostanie przeznaczone na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. W rozporządzeniu z 2017 r. kwota ta wynosiła 70 mln zł.

26 mln 40 tys. zł ma być skierowane na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w charakterystyce produktu leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej. Wcześniejsze rozporządzenie przewidywało na ten cel 3 mln 222 tys. zł.

810 mln 78 tys. zł zostanie przeznaczonych na refundację świadczeń gwarantowanych z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Według ubiegłorocznego rozporządzenia kwota ta wynosiła 534 mln 899 tys. zł.