O tym, jak ważna jest wiedza w zakresie ratownictwa medycznego oraz jak zachować się w sytuacji wystąpienia krwotoku opowiedział mjr dr Leszek Kołtun.

Reklama
Źródło: Agencja X-News