Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu, do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską.

Reklama

Decyzja ta jak podaje Polsat News motywowana jest "troską o bezpieczeństwo fitosanitarne kraju, a w szczególności ma na celu ochronę polskich producentów ziemniaka".

Bakteria Ralstonia solanacearum wykryta została w próbie pobranej z bulw ziemniaków pochodzenia egipskiego i potwierdzona przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która prowadziła kontrolę fitosanitarną towarów pochodzenia roślinnego sprowadzanych z zagranicy. To już drugie w ciągu dwóch ostatnich lat wykrycie tej bakterii. Ziemniaki były sprowadzane do Polski za pośrednictwem innych państw członkowskich UE.

Bakteria ta ma w UE status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. Charakteryzuje się ona bowiem szerokim zakresem roślin żywicielskich - oznacza to, że poraża ponad 200 gatunków roślin i obok bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus jest jednym z najgroźniejszych patogenów ziemniaka.