Szczegóły dot. lokalizacji kąpielisk, jakości wody i okresu ich funkcjonowania znaleźć można na stronie Serwis Kąpieliskowy. Dostępne są tam również inne przydatne informacje, między innymi o możliwości cumowania sprzętu wodnego, miejscu na grill czy zezwoleniu na wprowadzanie psów.

Reklama

Oficjalny sezon kąpielowy potrwa od 1 czerwca do 30 września – w tych ramach czasowych wyznaczane jest działanie poszczególnych kąpielisk. Badania jakości wody realizowane są zgodnie z harmonogramem, który obejmuje sprawdzenie przed otwarciem sezonu kąpielowego w danej lokalizacji oraz pobranie nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, tak by przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

Woda w kąpieliskach jest monitorowana pod kątem występowania przekroczeń zanieczyszczeń mikrobiologicznych (np. Escherichia coli, enterokoki) oraz obecności w wodzie zakwitu sinic (widoczne smugi, kożuch, piana), rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego lub obecności innych zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć z wody).

Obok kąpielisk przepisy dopuszczają tworzenie tak zwanych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Będą to miejsca tymczasowe (będą mogły działać przez miesiąc), prowizoryczne, o niższym standardzie niż kąpieliska, aczkolwiek – jak podkreśla Sanepid – również bezpieczne (wykonywane będzie jedno badanie przed i jedno w trakcie działania kąpieliska). Miejsca te mają służyć zabezpieczeniu wyjątkowych sytuacji, na przykład zawodów czy obozów.

Reklama