W Czerwonej Górze umowę na dofinansowanie programu podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i dyrektor lecznicy Youssef Sleiman.

Reklama

Głównym celem jest wczesna diagnostyka gruźlicy wśród mieszkańców regionu z grupy szczególnego ryzyka i zmniejszenie zapadalności na gruźlicę wśród dorosłych mieszkańców woj. świętokrzyskiego poprzez edukację zdrowotną i profilaktykę gruźlicy w Szpitalu Św. Rafała w Czerwonej Górze.

W rozmowie z PAP Sleiman wyjaśnił, że choroba dotyka każdego, natomiast największa grupa chorych to pacjenci w przedziale 45-60 lat. - Teraz obserwujemy nawet zachorowalność wśród dzieci, która jest najgorszym z możliwych, co świadczy o tym, że jest to świeże zakażenie. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 100 dzieci w województwie z rozpoznaną gruźlicą – powiedział.

Koszt zadania to ponad 2,7 mln zł, z czego około 272 tys. zł będzie stanowił wkład własny. W ramach programu szpital przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne (m.in. spoty informacyjne w stacjach radiowych i telewizyjnych), podnoszące wiedzę mieszkańców regionu o znaczeniu wczesnej wykrywalności choroby dla jej wyleczenia i powrotu do aktywnego życia. Zorganizowane będą też działania informacyjno-szkoleniowe - 10 szkoleń dla pracowników medycznych, prowadzonych przez edukatorów – lekarzy specjalistów chorób płuc, na temat wczesnej diagnostyki gruźlicy.

Reklama

Później przeszkoleni pracownicy podczas spotkań z podopiecznymi w każdej gminie przeprowadzą wstępne badania ankietowe. W zależności od ich wyniku zostaną wskazane osoby do kolejnego etapu, jakim będzie badanie u specjalisty pulmonologa, składające się ze specjalistycznego testu IGRA (z krwi) i prześwietlenia RTG w ośrodku zdrowia. Następnie każdemu pacjentowi zostanie założona Karta Uczestnika Programu Profilaktyki Gruźlicy, w której zapisane będą wyniki badań.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 227 przypadków gruźlicy płucnej, co daje regionowi czwarte miejsce w kraju. Statystyki wskazują, że najczęściej chorobę wykrywa się u osób, które z powodu złego samopoczucia zgłaszają się do placówki medycznej - jest to tzw. wykrywanie bierne.

- To pewnie wynika ze specyfiki regionu, dużej emisji różnego rodzaju pyłów. To są te warunki środowiskowe, które determinują warunki potencjalnych zachorowań, stąd tym bardziej powinniśmy w tych regionalnych programach profilaktyki uwzględniać te najbardziej występujące zjawiska chorobowe – podkreślił marszałek Jarubas. Dodał, że warto inwestować w ten pierwszy etap, gdzie my sami możemy sobie pomóc, bo leczenie jest zawsze wtórną działalnością.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze koło Kielc powstał w 1970 r. jako szpital gruźlicy i chorób płuc. Leczy pacjentów na 10 oddziałach – ma 300 łóżek, zatrudnia ponad 500 osób. Placówkę prowadzi samorząd województwa świętokrzyskiego.