Przygotowany przez MZ projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ma umożliwić udzielanie w dentobusach świadczeń ogólnostomatologicznych (dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia) i profilaktycznych świadczeń stomatologicznych (dla osób poniżej 19 lat). Resort chce, by nowe rozporządzenie weszło w życie już dzień po ogłoszeniu.

Reklama

Dentobusów będzie 16, po jednym na każde województwo. Będą z nich korzystać uczniowie małych szkół w miejscowościach, w których nie ma gabinetu lekarza dentysty. Gabinet dentystyczny "na kołach" będzie miał takie same zadania jak stacjonarny, czyli m.in. profilaktykę i wczesne wykrywanie próchnicy.

W ostatnich dniach października Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia podpisał cztery umowy z firmą Zeszuta Sp. z o.o. na dostawę 16 dentobusów marki Mercedes-Benz. Będą one kosztować prawie 24 mln zł.

Środki na zakup dentobusów pochodzą z budżetu państwa i są przewidziane w uchwalonej we wrześniu ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Tzw. specustawa zdrowotna zakłada, że do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowo 281,8 mln zł, m.in. na zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

Badania epidemiologiczne w ostatnich latach wykazują, że ponad połowa polskich trzylatków ma próchnicę - średnio po dwa zęby z ubytkami. Odsetek ten narasta z czasem - w przypadku 18-latków próchnicę ma już 90 proc. - średnio siedem zębów z ubytkami. Resort zdrowia chce przywrócić gabinety dentystyczne w szkołach; dentobusy świadczyłyby wsparcie w leczeniu stomatologicznym w tych szkołach, które są zbyt małe, żeby umieścić w nich gabinet stomatologiczny.