W celu uświadomienia – dzieciom, rodzicom oraz opiekunom – znaczenia zachowania higieny jamy ustnej i przestrzegania zasad zdrowego żywienia dla jakości życia człowieka powstał program „Mleczne-Stałe-Zdrowe”; organizatorem Programu jest Klinika Stomatologiczna Anam. Inicjatywa została objęta Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Reklama

- Zdrowie jamy ustnej ma wpływ na zdrowie całego organizmu, stanowiąc jego integralną część – mówi dr Agata Orzechowska, dyrektor i lekarz stomatolog z Kliniki Stomatologicznej Anam. - Jej stan bezpośrednio przekłada się na kondycję nawet odległych narządów. Udowodniono, że choroby jamy ustnej są czynnikiem ryzyka wielu chorób ogólnych – np. sercowo-naczyniowych, reumatycznych, udaru, czy też przedwczesnego porodu. Jama ustna to nie tylko zęby. To jeden z bardziej złożonych elementów organizmu, odpowiedzialny za szereg kluczowych funkcji z punktu widzenia jego prawidłowego działania.

Jakość higieny i pielęgnacji jamy ustnej oraz jakość żywienia jest kluczowa od najmłodszych lat, odzwierciedla się w uzębieniu stałym i ewentualnych nieprawidłowościach w obrębie jamy ustnej w wieku dorosłym. Tymczasem według powyższych badań ponad 60 proc. 15-latków deklaruje, że ich wiedza na temat prawidłowej higieny jamy ustnej jest ograniczona, a ledwie 20 proc. z nich deklaruje ją na poziomie dobrym i bardzo dobrym.

- Większości chorób jamy ustnej można uniknąć, konieczna jest jednak odpowiednia MOTYWACJA i PROFILAKTYKA, które gwarantują właściwą pielęgnację oraz nawyki dietetyczne – tłumaczy dr Orzechowska. - Naszą misją jest wykorzystanie wiedzy lekarzy stomatologów oraz Ambasadorki Programu, dietetyczki Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr. Chcemy dotrzeć do szkół w każdej dzielnicy Warszawy i w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzić kilkadziesiąt spotkań z dziećmi i młodzieżą. By utrwalić wiedzę, a jednocześnie dać szansę rodzicom na jej weryfikację, przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które otrzyma każdy uczestnik „lekcji” – dodaje dr Orzechowska.

Publiczne środki przeznaczane na prozdrowotną edukację oraz działania profilaktyczne wciąż są niewystarczające. To pokazuje jak ważne pozostają wszelkie inicjatywy podnoszące kompetencje dzieci i rodziców oraz jak istotna jest również rola szkoły w prozdrowotnej edukacji. Odzwierciedla się to w deklaracjach młodzieży na temat źródła pozyskiwania wiedzy stomatologicznej:
blisko 60 proc. uczniów wskazuje za źródło wiedzy informacje otrzymane od lekarza – dentysty, a jedynie 4 proc. uczniów wskazuje jako źródło wiedzy lekcje w szkole!
Badania wskazują zatem na duży potencjał do zagospodarowania w przestrzeni szkolnej edukacji i potrzebę wzmocnienia tej strefy we współpracy z lekarzami – dentystami, którzy mają możliwość wsparcia w zakresie prozdrowotnej edukacji zarówno nauczycieli, wychowawców, jak i rodziców.

Nadrzędnym celem programu „Mleczne-Stałe-Zdrowe” są działania na rzecz poprawy stanu uzębienia dzieci i nastolatków. W ramach Programu odbywać się będą spotkania z uczniami oraz rodzicami w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy i Mazowsza. Dodatkowo na potrzeby projektu zostały stworzone trzy wersje książeczek edukacyjnych – dla 3-6-latków, 6-9-latków i 10-13-latków, kanał na Facebooku – https://www.facebook.com/mlecznestalezdrowe/ oraz strona internetowa www.mlecznestalezdrowe.pl , poprzez którą zainteresowane udziałem w Programie szkoły i przedszkola mogą zgłaszać swój udział. Projekt ma charakter działania pro-bono.