Za głosowało 47 senatorów, 29 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt specustawy rząd przyjął 12 września; Sejm uchwalił ją 15 września.

Reklama

Dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej i ich dostępności, system służby zdrowia zasili dodatkowa kwota 281,8 mln złotych.

Około 63,8 mln złotych zaplanowano na zakup sprzętu na potrzeby onkologii, pediatrii i chirurgii; 60 mln złotych na sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii trzeciego – najwyższego – poziomu referencyjnego; 12-24 mln (w zależności od ceny uzyskanej w przetargach) zostanie przeznaczone na zakup 16 tak zwanych dentobusów, a 134 mln – na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że to tylko część środków, które zostaną w tym roku skierowane do służby zdrowia. Kwota dodatkowych środków – zarówno z budżetu, jak i NFZ – może łącznie wynieść blisko 3 mld złotych.

MZ podkreśla, że przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, na przykład ośrodkom onkologicznym. Dodatkowe finanse mają posłużyć unowocześnieniu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych dziedzin medycyny – pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz onkologii.

Reklama

Planowane zakupy – jak podkreśla resort zdrowia - stawiają na nową jakość, czyli sprzęt do diagnostyki i małoinwazyjnego leczenia, taki jak laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy, kolonoskopy i tak dalej, a w przypadku dzieci także nowoczesny bezinwazyjny sprzęt diagnostyczny, jak na przykład nowoczesne rozbudowane ultrasonografy.

Środki umożliwią zakup między innymi wyposażenia dla powstających Centrów Leczenia Raka Piersi; wyposażenie lub doposażenie ośrodków laseroterapii u dzieci do leczenia wrodzonych anomalii naczyniowych, które są najczęstszą wadą wrodzoną. Proponuje się także zwiększenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego.

Dodatkowe finanse zostaną przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Chodzi o zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Dotacje na ten cel będzie przekazywać samorządom wojewoda. Finansowany będzie zakup tak zwanych dentobusów, w których zapewniana będzie dzieciom opieka stomatologiczna, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole ani w najbliższej okolicy.