Do GIF wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego – Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. – w sprawie wycofania kropli. Powodem wniosku było uzyskanie w próbach archiwalnych wyników poza specyfikacją dla parametru: wygląd i przezroczystość roztworu.

Reklama

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wykaz wycofanych serii dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.