Wyruszający w podróż pasażerowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach mogą od środy do piątku, w godz. 10.00-14.00, odebrać kartę na stanowisku Śląskiego oddziału NFZ, które stanęło w Terminalu B lotniska. Wystarczy wypełnić wniosek, okazać dowód osobisty lub paszport i potwierdzić uprawnienia do korzystania ze świadczeń.

Reklama

- Wydłużenie ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego do 12 miesięcy to znaczące ułatwienie dla osób podróżujących z Katowice Airport, szczególnie, że coraz więcej z nich za granicę lata kilka razy w ciągu roku, np. w celach turystycznych – powiedział podczas konferencji prasowej w Pyrzowicach prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Jak zaznaczył, z ponad 110 kierunków regularnych i czarterowych, które w szczycie sezonu 2017 oferuje lotnisko, ponad 90 realizowanych jest do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, gdzie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W sumie na tych trasach lotnisko zakłada obsłużenie w tym roku ok. 3 mln pasażerów z prognozowanych ok. 3,6 mln ogółem.

- Chcielibyśmy, aby Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego była stałym elementem bagażu uprawnionych pacjentów, ponieważ zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Z EKUZ w kieszeni możemy być pewni, że w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu w krajach UE/EFTA, będziemy mogli uzyskać takie same świadczenia medyczne, jak osoba ubezpieczona w systemie ubezpieczeń zdrowotnych tego państwa. Co więcej, za udzielone świadczenia nie powinniśmy być obciążeni kosztami innymi niż koszty, które zgodnie z ustawodawstwem tego państwa ponoszą osoby w nim ubezpieczone – przypomniał dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Jerzy Szafranowicz.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Lichtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i Islandii) na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego.

14 lutego 2017 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA. Zgodnie z zapisami dokumentu, pracownikom, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, rencistom, członkom rodzin i studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię EKUZ może być teraz wydana na okres 12 miesięcy.

Jak zaznaczył dyrektor Szafranowicz, pacjenci z województwa śląskiego zwykle pamiętają o tym przydatnym dokumencie. W 2015 roku Śląski NFZ wydał prawie 430 tys. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, w 2016 r. – 470 tys., a od początku 2017 – już ponad 67,5 tys.