W oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w całym kraju w sobotę od godz. 9.00 do 14.00 pracownicy NFZ - wspólnie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - będą udzielać informacji o możliwości dokonania tzw. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi od połowy stycznia przepisami, pacjent, który spełniał wymogi ubezpieczenia, ale nie dopełnił związanych z tym formalności, nie musi zwracać kosztów swojego leczenia, jeśli "wstecznie" zgłosi się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem jest opłacenie składek (np. w przypadku pracownika - przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy - przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta lub rencisty przez ZUS/KRUS) lub zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent może dokonać tzw. wstecznego zgłoszenia w ciągu 30 dni od chwili skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zwrotu kosztów leczenia.

Dodatkowo pod warunkiem "wstecznego" zgłoszenia do ubezpieczenia – niemal do połowy kwietnia – postępowania administracyjne dotyczące zwrotu kosztów leczenia za lata 2013-2016 nie będą wszczynane, a te, które już wszczęto - będą umarzane.

Podczas dnia otwartego w niektórych oddziałach pacjenci będą mogli też m.in. wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta lub potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne. W niektórych placówkach będzie można również złożyć wniosek do sanatorium i uzyskać informacje o bezpłatnych lekach dla seniorów.

Więcej informacji o dniu otwartym w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ można znaleźć na stronie Funduszu: http://nfz.gov.pl/.