16 października, w dniu święta wszystkich anestezjologów, o szpitalnych aniołach stróżach, ich pracy i kompetencjach opowiada dr n. med. Stanisława Barham, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ze szpitala Żagiel Med w Lublinie.

Reklama

Anestezjolog jako anioł stróż

Powszechnie lekarz anestezjolog kojarzony jest z salą operacyjną i znieczuleniem. - To dobre skojarzenie, lecz niepełne - zauważa dr n. med. Stanisława Barham, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ze szpitala Żagiel Med w Lublinie. - Fakt, anestezjolog przede wszystkim potrzebny jest podczas operacji. Żaden zabieg medyczny powodujący ból nie może odbyć się bez jego obecności. To właśnie anestezjolog znieczula pacjenta do zabiegu, dba o jego bezpieczeństwo w trakcie i pozwala zabiegowcom koncentrować się na polu operacyjnym. Jest to jednak tylko wierzchołek góry obowiązków – dodaje.

JAK WYGLĄDA PRZYGOTOWANIE DO ZNIECZULENIA I OPERACJI? Szczegóły w Akademii Zdrowia Żagiel Med

Rzetelna informacja i wsparcie

Reklama

Pierwszy kontakt z anestezjologiem następuje przed planowanym zabiegiem, podczas wywiadu
z chorym. Anestezjolog musi znaleźć czas na wyczerpującą rozmowę z pacjentem, który przekazuje informacje nt. przebytych chorób, chorób przewlekłych, dotychczasowego leczenia, uczuleń, przyjmowanych leków itp. Następnie anestezjolog omawia z chorym rodzaj znieczulenia, przygotowanie do zabiegu i kolejne etapy postępowania. Doktor Barham zauważa,
że informowanie to równie ważna część pracy anestezjologa, co sama opieka nad pacjentem podczas operacji. - Dbamy o komfort psychiczny chorego i jego rodziny. Rozmawiamy o jego obawach, dostarczamy wszelkich informacji, które te obawy mają niwelować, tak by czuł się bezpiecznie – opowiada dr Barham. - Na względzie mamy poszanowanie godności pacjenta na każdym etapie jego leczenia, niezależnie od stanu jego zdrowia. Nawet w trudnych chwilach choroby i leczenia pomagamy mu budować zdrowe poczucie własnej wartości – dodaje.

JAK ANESTEZJOLOG DOBIERA ZNIECZULENIE? Szczegóły w Akademii Zdrowia Żagiel Med

Reklama

Empatia i zrozumienie

Anestezjolog towarzyszy choremu na każdym etapie leczenia szpitalnego. Także po samej operacji jest jednym z tych lekarzy, których najczęściej spotkamy w sali pooperacyjnej. - Praca anestezjologa polega tu na pomocy pacjentowi w dochodzeniu do siebie po zabiegu. Głównym celem jest zwalczanie bólu pooperacyjnego – tłumaczy dr Barham i dodaje, że w tym przypadku niezwykle istotna jest empatia i zrozumienie pacjenta mierzącego się z bólem po zabiegu.

Uśmierzanie bólu i dodawanie otuchy

Praca anestezjologa często wykracza poza oddziały zabiegowe. Metody niwelowania bólu znane anestezjologom wykorzystywane są nie tylko w okresie okołooperacyjnym, ale również u chorych cierpiących z powodu bólu przewlekłego. - Zwykle są to pacjenci z chorobami nowotworowymi. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, by jak najbardziej zmniejszyć dolegliwości bólowe u takich osób. Pomagamy im przetrwać najgorsze etapy choroby, wspieramy i rozmawiamy, dodajemy otuchy... – mówi dr Barham.

Wsparcie w krytycznych momentach

Pod szczególną opieką anestezjologa są pacjenci w stanie krytycznym. - Gros naszego czasu spędzamy w Oddziałach Intensywnej Terapii, które znacząco różnią się od pozostałych oddziałów szpitalnych. Trafiają tu chorzy wymagający skomplikowanych, inwazyjnych technik leczenia i monitorowania funkcji życiowych – wyjaśnia dr Barham. Od anestezjologa wymaga się profesjonalizmu, wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu ratowania życia pacjentów. - W każdym z tych przypadków anestezjolog jest niczym dobry duch otaczający chorego troską i opieką. Z jednej strony to duża odpowiedzialność i fachowość z drugiej zaś ogromna empatia i chęć niesienia wsparcia i pomocy – mówi dr Barham i dodaje, że lekarze tej specjalności istotną rolę odgrywają też w procesie transplantacji narządów. - W tym przypadku naszym zadaniem jest m.in. identyfikacja danego pacjenta jako dawcy – wyjaśnia dr Barham.

Pomoc przy narodzinach dziecka

Anestezjolog zawsze wchodzi w skład zespołu resuscytacyjnego szpitala i wzywany jest do stanów nagłego zagrożenia życia we wszystkich oddziałach i Izbie Przyjęć. - Staramy się przywrócić życie i je utrzymać. Pomagamy też pojawić się nowemu życiu na świecie – zauważa dr Barham. To właśnie anestezjolodzy posiadają wiedzę na temat najskuteczniejszych metod łagodzenia dolegliwości bólowych związanych z porodem, poprzez stosowanie m.in. znieczuleń zewnątrzoponowych.

PAMIĘTAJ! Anestezjologia to niezwykła odpowiedzialność wobec ludzkiego życia - tym istotniejsza, że często obarczona ogromnym stresem i wymogiem podejmowania szybkich decyzji, mogących zaważyć o dalszym losie chorego. Niemniej, życie i zdrowie pacjenta, jego komfort psychiczny i poszanowanie jego godności powinny być dla lekarzy priorytetem.
W Akademii Zdrowia Żagiel Med dowiesz się także o tym, CZY TIPSY I MAKIJAŻ PRZESZKADZAJĄ W PRZYGOTOWANIU DO ZNIECZULENIA oraz CO DZIEJE SIĘ Z PACJENTEM PODCZAS ZNIECZULENIA OGÓLNEGO.