Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała propozycje nowych stawek za leczenie ostrych zespołów wieńcowych. Prawie wszystkie procedury zostały mocno przecenione.

Reklama

Np. angioplastyka wieńcowa z implantem jednego stentu, kosztująca NFZ do tej pory 12 tys. 740 zł, miałaby kosztować 4690 zł a stawka za wszczepienie stymulatora serca po zawale została obniżona o ponad 12 tys. zł. Średnio koszt wszystkich procedur obniżono o jedną trzecią. Wprowadzenie nowych cen oznaczałoby, że z 3 mld zł, które do tej pory NFZ przeznaczał na leczenie chorych z zawałami, można by zaoszczędzić 1 mld zł.

Wśród kardiologów zawrzało. - Wprowadzenie nowych taryf to będzie jedna wielka tragedia - ocenia prof. Robert Gil, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.