Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i jest efektem wniosku, który wpłynął do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 14 marca 2016 r.

Reklama

- Strona po otrzymaniu powyższej decyzji, zobowiązana jest do natychmiastowego podjęcia działań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - podkreślono w uzasadnieniu decyzji.

Chodzi o następujące serie:
328420 (data ważności do 10.2019 r.),
333160 (data ważności do 11.2019),
331220 (data ważności:11.2019 r.),
331219 (data ważności 12.2019 r.),
335073 (data ważności 12.2019 r.),
333604 (data ważności: 12.2019 r.),
333320 (data ważności: 12.2019 r.),
335255 (data ważności: 12.2019 r.),
335087 (data ważności: 12.2019 r.),
335717 (data ważności: 01.2020 r.),
335457 (data ważności: 01.2020 r.).