Natężenie tej choroby może być różne - lekkie i ciężkie. Różne bywają też objawy: od irytacji i opryskliwości do fizycznego bólu i niemożności wstania z łóżka. Pacjenci są często smutni, nic ich nie cieszy, mają niskie poczucie wartości i brak energii do robienia czegokolwiek. Nieleczona depresja może prowadzić do samobójstw; globalnie co roku odbiera sobie życie ponad 800 tysięcy ludzi. Według WHO depresja jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności.

Reklama