Wynika z nich, że co czwarty Polak ocenia swoje zdrowie jako bardzo dobre, blisko co drugi - jako dobre, co piąty - ani dobre, ani złe, a co dziesiąty - jako złe.

Reklama

Odpowiedzialna za badania Alicja Zajenkowska-Kozłowska z GUS-u, zwraca uwagę, że to co powinno cieszyć, to wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi. O 6 procent więcej kobiet, w stosunku do ostatniego badania, wykonuje badania cytologiczne, a o 7 procent więcej badania mammograficzne. Blisko co piąty mieszkaniec Polski został chociaż raz przebadany w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Poza tym co trzeci mężczyzna co najmniej 40-letni miał wykonane badanie prostaty.

Badanie EHIS dotyczyło też naszego stylu życia. Zdaniem Alicji Zajenkowskiej-Kozłowskiej, tu także wypadliśmy lepiej niż 5 lat temu. W stosunku do ostatniego badania odsetek palących spadł ponad 3 procent. Zmniejszył się też, o 2 punkty procentowe, odsetek pijących alkohol. Całkowitą abstynencję zadeklarował co piąty badany.

Ankietowe badanie zdrowia EHIS jest przeprowadzane co pięć lat w krajach Unii Europejskiej. W Polsce przebadano około 30 tysięcy osób, w tym prawie pięć tysięcy dzieci do 14 roku życia.