Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka podkreśla, że wielu zachorowań można uniknąć albo zmniejszyć ich skalę poprzez szczepienia. Niestety osoba, która się nie zaszczepi, choruje i zaraża innych.

Profesor Lida Brydak - kierownik Krajowego Ośrodka do spraw Grypy - zwraca uwagę, że w Polsce u ubiegłym sezonie grypowym zaszczepiło się zaledwie 3,55 procent społeczeństwa. Pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy. W innych krajach przeciwko grypie szczepi się między 60 a 80 procent ludności. Z kolei w Stanach Zjednoczonych personel medyczny bez szczepień nie jest dopuszczony do pracy. W Polsce przeciwko grypie szczepi się zaledwie 6, 4 procent pracowników ochrony zdrowia.

Reklama

Według wyliczeń ekspertów, co roku koszty bezpośrednie grypy, czyli wydatki na leki i wizyty lekarskie sięgają w Polsce około 43 milionów złotych, natomiast koszty pośrednie związane z absencją chorobową i długotrwałą niezdolnością do pracy to nawet 1,5 miliarda złotych.