W badaniach tych towarzyszą archeologom dentyści, ale też radiolodzy, antropolodzy, inżynierowi i kartografowie. Wielkie usługi oddaje im pracujący niemal bez przerwy tomograf, który pozwala na odtworzenie wyglądu osób, ich wieku i stanu zdrowia oraz diety i stylu życia.

Reklama

Gdyby nie wybuch wulkanu, twierdzą eksperci, Pompejanie byliby długowieczni. Jedli dużo warzyw i owoców i unikali cukrów.

Niespodzianką jest odkrycie, że wiele gipsowych odcisków należących do stałej ekspozycji jest pustych. Przypuszcza się, że szkielety, które spodziewano się w nich znaleźć, zostały wyjęte kiedyś z pobudek etycznych. Badania, na które do tej pory wydano już ponad ćwierć miliona euro, będą kontynuowane, gdy tylko znajdą się nowe fundusze.