Przede wszystkim nie powinniśmy ustawiać zbyt niskiej temperatury. Różnica temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz nie powinna być większa niż kilka stopni. Starajmy się również unikać dłuższego przebywania w strumieniu chłodnego powietrza oraz przesiadywania w przeciągach. Zadbajmy też o to, by klimatyzator był systematycznie czyszczony. Jeśli tego nie dopilnujemy, w urządzeniu mogą zagnieździć się niebezpieczne dla zdrowia grzyby i bakterie. Aby zapewnić sobie dopływ świeżego powietrza, warto, przynajmniej na krótki czas, otworzyć okna w pomieszczeniu.

Reklama