Każdego roku na niewydolność serca umiera w Polsce 60 tysięcy osób. Profesor Jadwiga Nessler z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mówi, że wytyczne zostały dostosowane do warunków i możliwości jakimi dysponują lekarze rodzinni. - To są zalecenia praktyczne, do wykorzystania na co dzień, dotyczące zarówno rozpoznawania, leczenia i rozwiązywania różnych problemów oraz, co istotne, zapobiegające rozwojowi niewydolności serca - tłumaczy.

Reklama

Według profesor Nessler, lekarz POZ będzie sprawować kompleksową opiekę nad chorym. - Przejmuje on prowadzenie pacjenta po rozpoznaniu u niego niewydolności serca przez kardiologa. Sprawuje tę opiekę do momentu wystąpienia problemów, którymi powinien zająć się na nowo kardiolog, aby wdrożyć specjalistyczne postępowanie - mówi.

Doktor Przemysław Leszek z Instytutu Kardiologii w Warszawie przekonuje, że w ten sposób poprawi się opieka nad chorymi z niewydolnością serca. Podkreśla, że obecnie lekarze rodzinni nie modyfikują leczenia zleconego przez kardiologa. Według niego, powinni to robić po uprzednim otrzymaniu jasnych wytycznych dotyczących opieki nad tą grupą pacjentów.

W sobotę przypada drugi ogólnopolski Dzień Świadomości Niewydolności Serca.