Ścieżki zdrowia były popularne jeszcze 30 lat temu. Dziś znów wracają jako miejsca do jazdy rowerem, nordic walkingu, biegania, spacerów i ćwiczeń ogólnorozwojowych lub siłowych. Temu służy od kilku do kilkunastu urządzeń do ćwiczeń typu: równoważnia, pochylnia, drążki, kłody, drabinki itp. Wszystkie zlokalizowane są na trasie o długości od 2 do 3 km.

Reklama

Trasy zdrowia to odpowiedź małych miast i miejscowości na coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców, którzy cenią aktywność fizyczną. Mogą być uzupełnieniem oferty sportowej lub stanowić jej podstawę. Tak zaprojektowane, mogą być wykorzystywane przez mieszkańców w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Tylko w tym roku m.in. dzięki fundacji V4sport powstanie 30 tras zdrowia w całej Polsce, w tym 2 na Mazowszu.