Na razie terapii poddano 30 osób. Pierwsze obserwacje dowodzą, że u pewnej grupy pacjentów choroba znacznie się spowolniła, a to daje nadzieję tysiącom osób chorujących nie tylko na stwardnienie zanikowe boczne, ale i stwardnienie rozsiane.

Reklama

W olsztyńskim Szpitalu Uniwersyteckim co kilka dni robione są przeszczepy wytypowanym pacjentom z całej Polski.

Nad nowatorską terapią na SLA, oprócz zespołu prof. Wojciecha Maksymowicza, do którego należy również prof. Adam Czapliński z Neurozentrum Bellevue w Szwajcarii, pracują także lekarze z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.