Dr Wojewoda zaznacza przy tym, że nie można zrobić zapasów tego płynu ustrojowego i pobrać go więcej zimą. Krew może być bowiem przechowywana jedynie czterdzieści dwa dni.

Reklama

Gość radiowej Jedynki dodaje, że na Mazowszu brakuje wszystkich grup krwi. Zaznacza przy tym, że na początku zaczęło brakować grup minusowych, których jest zdecydowanie mniej. Obecnie za mało jest grupy A, B i Zero. Najwięcej natomiast jest grupy AB, która stosunkowo rzadko występuje na Mazowszu.

Krew może oddać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg. Warunkiem niezbędnym, aby zostać dawcą jest dobry stan zdrowia. Jak podkreśliła dr Wojewoda, osoby z chorobami przewlekłymi oraz te, które przebywały w krajach z dużą zachorowalnością na AIDS, nie mogą być dawcami.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.