Profesor Grzegorz Opolski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że w Polsce więcej pacjentów z zawałem jest leczonych inwazyjnie.

Reklama

Zaznacza, że raport zawiera dane, które dotyczą wszystkich chorych z zawałem serca i daje całościowy obraz sytuacji. Dotyczy także tych chorych, u których zawał nastąpił w, tak zwanym, okresie przedszpitalnym i zakończył się nagłym zgonem. Dlatego jest to wyjątkowy raport, wręcz historyczny - dodał.

Profesor Opolski dodaje, że konieczna jest poprawa dostępu do kardiologa chorych po zawale serca.