Program szkoleń, organizowanych przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, łączy kurs pierwszej pomocy oraz ratownictwa w trudnych warunkach współczesnego pola walki - czytamy w komunikacie.

Reklama

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w specyficznych warunkach polowych, na których - co pokazały ostatnie wydarzenia z Majdanu i wschodniej części Ukrainy - mogą się znaleźć. Szkolenia obejmą zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego, w tym umiejętności zakładania opatrunków oraz tamowania krwotoków, zabezpieczania dróg oddechowych, a także segregacji poszkodowanych, ewakuacji siebie i innych z miejsc niebezpiecznych. Uczestnicy będą też brać udział w symulowanych akcjach przeprowadzanych w terenie.

Zespół Ratowników Medycznych PCPM w marcu niósł pomoc osobom poszkodowanym w niepokojach na południu Ukrainy. Ratownicy PCPM są specjalistami w dziedzinie medycyny ratunkowej i jednym z ich zadań jest wspieranie ukraińskich lekarzy swoimi umiejętnościami w zakresie zaawansowanej reanimacji oraz innych zabiegów ratujących życie.