Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Rutinoscorbin - napisano w oświadczeniu, dodając, że chodzi no konkretne serie produkcyjne. Decyzji został nadany "rygor natychmiastowej wykonalności".

Reklama

Jak poinformowano, do GIF wpłynął wniosek od producenta Rutinoscorbinu, w którym ten stwierdzał, że wadliwe partie leku sam zamierza usunąć z rynku. Przyczyną podjęcia powyższej decyzji było stwierdzenie niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej - podało biuro inspektora.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego