Leczenie tego pacjenta przebiega wyjątkowo sprawnie - mówi dyrektor kliniki Budzik Andrzej Lach. Chłopiec wczoraj został uznany za wybudzonego ze śpiączki, zaczyna komunikować się ze światem i mówić. Porusza się przy niewielkiej pomocy dorosłych, ale czyni bardzo duże postępy - relacjonuje doktor Lach.

Reklama

Klinika Budzik działa przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i rozpoczęła swoją działalność w grudniu ubiegłego roku. Główną inicjatorką powstania specjalnego oddziału zajmującego się leczeniem dzieci w śpiączce jest aktorka Ewa Błaszczyk i jej fundacja "Akogo?".

Działalność kliniki w 2/3 finansowana jest z dotacji NFZ, pozostałe środki pochodzą z darowizn.