Film promocyjny podkreśla: ręce trzeba myć wodą z mydłem, zwłaszcza w krytycznych momentach, takich jak korzystanie z toalety, podmywanie dziecka czy podawanie jedzenia.

Reklama

Amerykański Instytut Czystości podkreśla, że zwyczaj częstego mycia rąk wodą z mydłem jest za mało rozpowszechniony na świecie,choć przecież ratuje życie. Chroni bowiem przed takimi groźnymi chorobami, jak tyfus, cholera, biegunka czy infekcje dróg oddechowych. Innymi słowy, czytamy na portalu internetowym Dnia Mycia Rąk, woda z mydłem jest jakby szczepionką domowej roboty.