Pacjenci często nie wiedzą, jakich informacji mogą żądać od personelu medycznego oraz jak i gdzie dochodzić swoich praw.
Gdy otrzymamy od specjalisty tak zwane "pilne skierowanie" mamy specjalne prawa.

Reklama

Każdy pacjent, który otrzymuje skierowanie na hospitalizacje z dopiskiem "pilne" w kolejce ustawiony jest przed pacjentami stabilnymi. Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych reguluje w jaki sposób powinny być ustawiane kolejki - wyjaśniała Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska w Polskim Radiu 24.

Pomimo pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego czekaniem pacjent w kolejce - szanse na odszkodowanie są niewielkie. Można iść do sądu, ale wyrok może być niekorzystny, ponieważ pacjent ma prawo wyboru placówki w której chce, żeby udzielono mu świadczenia. - Nie musi czekać w kolejce w konkretnym miejscu - dodała rzecznik.

Sprawa ma się podobnie z oczekiwaniem w kolejkach na wizytę u specjalisty, zwłaszcza w momencie, gdy zabieg musi zostać przeprowadzony jak najszybciej.

Zasady kwalifikacji do operacji czy badań określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Reklama