Telefony komórkowe emitują fale elektromagnetyczne - inaczej nie działałyby. Fal tych nie widać, ale wystarczy zbliżyć działający telefon do głośników, by przekonać się o ich istnieniu. Eksperci od lat zastanawiają się, czy to promieniowanie może być szkodliwe, na przykład powodować raka mózgu.

Reklama

Żadne badania nie potwierdziły takiego związku. Niektóre testy wskazywały, że promieniowanie może być niebezpieczne, należąca do WHO Międzynarodowa Agencja Badania Raka uznała je za potencjalnie rakotwórcze. Ale władze WHO podkreślają, że żadnego faktycznego niebezpieczeństwa nie stwierdzono. Prowadzone w ostatnich latach niezależne badania z Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii także wskazują, że telefony komórkowe nie mają wpływu na rozwój raka, działanie mózgu czy płodność człowieka.

Naukowcy podkreślają, że dalsze badania są konieczne, by potwierdzić czy w kolejnych latach i dziesięcioleciach taki związek się nie pojawi.