Program, realizowany w niektórych placówkach terapeutycznych w Polsce, jest skierowany do osób powyżej 16. roku życia. Zakłada krótkotrwałe, indywidualne sesje w okresie do trzech miesięcy i możliwość stopniowego ograniczenia substancji, mówi Anna Agata Jurczyk z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

Reklama

Jak tłumaczy, w przypadku młodych ludzi wyjściem do jakiekolwiek pracy z abstynencją jest najpierw praca nad pokazaniem korzyści z rezygnacji z narkotyku. Ale to musi być stopniowo. Marihuana uzależnia tak samo jak inne narkotyki. Nie należy tego lekceważyć dodaje terapeutka. Pojawia się apatia a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zaburzeń psychicznych.

Program został opracowany w Niemczech i jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jego skuteczność została potwierdzona w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią.

Reklama