Hemofilia jest związana z płcią, a zagrożeni nią są głównie mężczyźni. Spowodowana jest defektem genetycznym, którego przyczyną jest brak wytwarzania czynników krzepnięcia krwi. W zależności od brakującego czynnika rozróżniamy trzy typy choroby - hemofilię typu A, B i C. Objawy chorobą są takie same, ale leczenie różne. 80 procent wszystkich przypadków, to hemofilia typu A. Rzadko zdarza się, że gen hemofilii pojawia się u osoby, w której rodzinie nikt na to schorzenie nie chorował.

Reklama

W Polsce częstotliwość występowania hemofilii typu A, to 1 na ponad 14 tysięcy przypadków. Na chorobę typu B cierpi w naszym kraju 1 na blisko 90 tysięcy osób. Z kolei typ C jest zarówno w Polsce jak i na świecie najrzadziej spotykany i występuje tak samo często u mężczyzn jak i u kobiet.

Hemofilia jest w Polsce w ostatnich latach coraz lepiej leczona: Postęp widać przede wszystkim w liczbie leków, które dostają chorzy, by leczyć i zapobiegać wylewom do stawów i mięśni, charakterystycznym dla tej choroby. Od 2008 roku dzieci i młodzież do 18. roku życia są objęci leczeniem profilaktycznym. Zapobiega to konsekwencjom wylewów, jakimi są niszczenie stawów, prowadzące do kalectwa.

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię powstało w 1988 roku. Oddziały tej organizacji istnieją we wszystkich największych miastach. Stowarzyszenie zrzesza większość cierpiących na to schorzenie w naszym kraju. Jest członkiem europejskiej organizacji chorych na hemofilię.