Propozycja zmiany ustawy przewiduje także, że co trzeci ambulans, którym dysponuje wojewoda, musi mieć w obsadzie lekarza. Obecnie w niektórych województwach jest to nawet co druga karetka. Zmienią się także zasady finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. NFZ będzie płacił za ich pracę w zależności od tego, jaką uzyskają kategorię. Lepiej finansowane będą te oddziały, które przyjmują więcej pacjentów w stanie nagłego zagrożenia. Zdaniem ekspertów głównym powodem zmian jest szukanie oszczędności.
Reklama