Uznany powszechnie na świecie za standard model nowoczesnej rehabilitacji został opracowany przez specjalistów z naszego kraju. Niestety, jak podkreśla Piotr Wasilewski z departamentu zdrowia NIK, Polacy mają ograniczony dostęp do korzyści płynących z nowoczesnej rehabilitacji. Podstawowy problem, jak zaznacza, to długi czas, który upływa od momentu zdiagnozowania choroby do jej leczenia. Piotr Wasilewski podkreśla, że pacjenci często muszą wiele miesięcy czekać na rozpoczęcie rehabilitacji, w tym czasie zmiany chorobowe w ich organizmach stają się nieodwracalne.

Reklama

Ponadto, jak wylicza Piotr Wasilewski, mamy ogromną dysproporcję w dostępności do rehabilitacji w poszczególnych obszarach naszego kraju. Źle jest również z leczeniem wad postaw. Są one diagnozowane przez lekarzy ortopedów, ale później nie są leczone, bo wada postawy nie jest kwalifikowana jako choroba.

NIK przygotowuje kompleksową kontrolę dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej w Polsce. Poprzedził ją zorganizowany w Izbie panel ekspertów. Pojawili się na nim krajowi konsultanci z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii oraz prezesi towarzystw skupiających specjalistów w tych dziedzinach.