Kto może korzystać z darmowej opieki lekarskiej w ramach NFZ?

Reklama

Z opieki medycznej w ramach NFZ może korzystać każdy, kto regularnie opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczeni w NFZ są ci, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę i którym ZUS opłaca pracodawca. Ci, którzy nie mają pracy, mogą skorzystać z usług NFZ dzięki rejestracji w Urzędzie Pracy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i odprowadzające składki do ZUS to kolejna grupa uprawniona do korzystania z państwowej opieki medycznej. NFZ bierze pod opiekę również tych, którzy są ubezpieczeni w KRUS oraz osoby mające status emeryta lub rencisty.

Ubezpieczenia zdrowotne mogą obejmować również członków najbliższej rodziny osoby ubezpieczonej. Są to dzieci lub współmałżonkowie, którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe oraz dzieci przysposobione. W przypadku dzieci bezpłatna opieka lekarska przysługuje do osiągnięcia pełnoletności, chyba że dziecko kontynuuje naukę. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia przedłuża się do chwili ukończenia 26 roku życia.

Aby móc skorzystać z porady lekarskiej bez ponoszenia opłat, do niedawna trzeba było przedstawić dokument, który prawo do takich świadczeń potwierdzi. Mogła być to legitymacja emerycka lub legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie z urzędu pracy lub dokument potwierdzający status ucznia lub studenta. Od 2013 roku obowiązywać zaczął system eWUŚ, czyli elektroniczny system, który pozwala zweryfikować, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, tylko na podstawie dowodu osobistego.

Dobrowolne ubezpieczenia z NFZ

Ci, którzy nie mogą korzystać z ubezpieczania zdrowotnego, mogą zawrzeć z NFZ umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Mogą to zrobić m.in. pracownicy na bezpłatnych urlopach oraz przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej. Prawo takie przysługuje też obywatelom innych państw UE, którzy mieszkają na terenie Polski (m.in. studenci – obcokrajowcy). W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w NFZ i wpłacać na konto ZUS odpowiednie składki.

Alternatywa dla państwowej służby zdrowia

Choć z państwowej służby zdrowia może skorzystać każdy, kto ma opłacone składki, coraz większa grupa osób wybiera się na prywatne wizyty lekarskie. Dlaczego? Bo szybciej, bo wygodniej, bo często brak innego rozwiązania. Powodów jest wiele. Za wizyty prywatne trzeba jednak płacić z własnej kieszeni, a to może oznaczać poważne wydatki. Stąd też coraz większą popularność zyskują prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe. Tu można liczyć na pokrycie kosztów badań prowadzonych w prywatnych gabinetach oraz dodatkowo zabezpieczyć się przed przykrymi skutkami poważniejszych chorób. Takie polisy są dobrą alternatywą dla państwowej służby zdrowia, zaś dla bardziej wymagających klientów stają się gwarancją bezpieczeństwa: swego i swych najbliższych.