Jak podkreśla UNICEF, mimo że liczba nowych zakażeń wirusem HIV wśród dzieci spada, do realizacji celu, jakim jest pokolenie wolne od AIDS, niezbędne jest objęcie opieką medyczną większej liczby kobiet i dzieci żyjących z HIV.

Reklama

W skali globalnej liczba nowych zakażeń wirusem HIV wśród dzieci spadła o 24 proc. - z 430 tys. w 2009 roku do 330 tys. w 2011 roku. W 2011 roku o 100 tys. wzrosła też liczba dzieci poddanych terapii antyretrowirusowej (w porównaniu z 2010 r.). Niestety, nadal mniej niż jedna trzecia kobiet i dzieci zakażonych wirusem HIV ma dostęp do niezbędnej terapii, podczas gdy średnia światowa dla osób dorosłych wynosi 54 proc.

- Nie do zaakceptowania jest fakt, że dzieci niemal dwukrotnie rzadziej niż dorośli poddawane są niezbędnemu leczeniu. Z definicji, pokolenie wolne od AIDS jest zależne od ochrony najmłodszych i tych najbardziej narażonych na zakażenie wirusem HIV. Nie możemy ustawać w działaniach i musimy robić jeszcze więcej, aby pomóc matkom i dzieciom żyjącym z HIV żyć bez AIDS. Musimy poświęcić się pracy nad zwiększeniem liczby kobiet w ciąży i dzieci korzystających z podstawowej opieki okołoporodowej i pediatrycznej - podkreśla dyrektor generalny UNICEF Anthony Lake.

Leczenie kobiet w ciąży zakażonych wirusem HIV nie tylko utrzymuje je przy życiu i dobrym samopoczuciu, ale zapobiega przenoszeniu wirusa z matki na dziecko podczas ciąży, porodu i okresu karmienia piersią. Terapia może również zapobiec przenoszeniu choroby drogą płciową na partnera, który nie jest zakażony wirusem.

Wyeliminowanie nowych zakażeń HIV wśród dzieci do 2015 roku i utrzymanie ich matek przy życiu są kluczowymi elementami ogólnego zaangażowania UNICEF w działania na rzecz ratowania życia dzieci w ramach globalnego ruchu "Odnowiona obietnica" ("A Promise Renewed").

Według UNAIDS w 2011 roku na całym świecie zakaziło się HIV ok. 2,5 mln osób. Na świecie było 34 mln osób żyjących z HIV.

Obszar Afryki Subsaharyjskiej nadal pozostaje regionem najbardziej dotkniętym przez epidemię. Prawie jedna na 20 osób dorosłych tam mieszkających jest zakażona. W Afrycie Subsaharyjskiej mieszka 69 proc. z wszystkich zakażonych HIV osób na świecie.

Kobiety stanowią 58 proc. osób żyjących z HIV w tym regionie.

Reklama

W zeszłym roku było o 43 proc. mniej nowych zakażeń wśród dzieci niż w roku 2003, i o 24 proc. mniej niż w roku 2009. Jednak spadek nie jest równomierny - od 2001 roku liczba osób nowo zakażonych zamieszkujących obszar Środkowego Wschodu i Afryki Północnej wzrosła o ponad 35 proc. W Europie Wschodniej i Azji Centralnej w ostatnich latach także zanotowano wzrost liczby nowych zakażeń.

W roku 2011, na świecie zmarło z powodu AIDS ok. 1 mln 700 tys. osób - 24 proc. mniej niż w roku 2005. W latach od 2005 do 2011 liczba zgonów z powodu AIDS w Afrycie Subsaharyjskiej spadła o prawie jedną trzecią. Jednak w dwóch regionach zanotowano znaczący wzrost zgonów związanych z AIDS: w Europie Wschodniej i w Azji Centralnej (21 proc.) oraz na Środkowym Wschodzie i w Afryce Północnej (17 proc.).

W roku 2011 ponad 8 mln osób żyjących z HIV miało dostęp do terapii antyretorwirusowej. Jednak 7 mln osób kwalifikujących się do włączenia do programu leczenia ciągle nie ma do niego dostępu. 72 proc. dzieci żyjących z HIV kwalifikujących się do leczenia nie ma dostępu do terapii antyretorwirusowej.