Projekt przedstawił wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki podczas konferencji w Warszawie "Społeczne nierówności w zdrowiu w Europie i w Polsce".

Reklama

Ustawa o zdrowiu publicznym jest określana jako "konstytucja ochrony zdrowia". Eksperci podkreślają, że obecnie przepisy dotyczące systemu ochrony zdrowia znajdują się w zbyt wielu aktach prawnych, co zmniejsza ich efektywność. Jednym z celów ustawy jest koordynacja działań wszystkich instytucji mających wpływ na zdrowie Polaków.

Jak mówił Radziewicz-Winnicki, ustawa ma na celu poprawę stanu zdrowia Polaków poprzez nasilenie działań profilaktycznych. Dodał, że różnice w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami UE mają zostać zniwelowane w ciągu 15 lat. Wiceminister powiedział, że dzięki rozwiązaniom, które wprowadzi ustawa, likwidowane mają być także różnice w stanie zdrowia w poszczególnych regionach Polski.

Radziewicz-Winnicki podkreślił, że zdrowie ma być priorytetem polityki państwa, dlatego w tej kwestii zostaną skoordynowane działania wszystkich resortów, a także instytucji, m.in.: NFZ, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Wiceminister poinformował, że ustawa przewiduje, iż programy zdrowotne mają być przygotowane tylko w oparciu o sprawdzone wzorce i dokładną analizę potrzeb. Stale ma być kontrolowana ich skuteczność. Zapowiedział też wzmocnienie roli samorządów w kwestii kształtowania lokalnej polityki zdrowotnej.

Reklama

Zgodnie z projektem założeń do ustawy powołana ma być Rada ds. Zdrowia Publicznego. Na jej czele stanie premier, jego zastępcą będzie minister zdrowia. W skład rady wejdą przedstawiciele kierownictw wszystkich resortów. Rada będzie m.in. wyznaczała kierunki do Narodowego Programu Zdrowia Publicznego oraz dokonywała bieżącej analizy sytuacji zdrowotnej.

Reklama

Powołane ma zostać także Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego. Jego zadaniem ma być m.in. gromadzenie, analiza i ocena stanu zdrowotnego społeczeństwa. Centrum będzie również określało czynniki ryzyka i przygotowywało Narodowy Program Zdrowia Publicznego.

Funkcjonować mają też wojewódzkie i powiatowe Centra Zdrowia Publicznego. Autorzy chcą także, by istniał Fundusz Profilaktyki Uzależnień.

O tym, że potrzebna jest ustawa o zdrowiu publicznym, mówił we wrześniu prezydent Bronisław Komorowski. Zwrócił uwagę, że to ważna sprawa w kontekście zmian demograficznych w Polsce. - Chodzi o realną koordynację działań wszystkich instytucji, mających wpływ na zdrowie Polaków - podkreślał prezydent.

Prezydencka minister Irena Wóycicka informowała we wrześniu, że Kancelaria Prezydenta przekaże rządowi rekomendacje ws. ustawy o zdrowiu publicznym.

Wprowadzenie ustawy o zdrowiu publicznym zapowiadała poprzednia minister zdrowia, a obecna marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Wśród priorytetów polityki zdrowotnej eksperci wymieniają m.in. poprawę stanu zdrowia matek i dzieci, ograniczanie zachorowalności i umieralności z powodu chorób krążenia, nowotworów, przewlekłych chorób niezakaźnych przez poprawę żywienia i zwiększenia aktywności fizycznej, poprawę stanu zdrowia psychicznego Polaków oraz promocję zdrowia.