Przekształcenie od 1 lipca dotychczasowych programów terapeutycznych w lekowe jest konsekwencją przepisów ustawy o refundacji leków. Zmiany zakładają prowadzenie negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi dla poszczególnych leków w oddzielnych programach lekowych. Programy są dodatkowo kontraktowane dla ciężko chorych pacjentów, którzy wymagają stałego przyjmowania leków pod bezpośrednią kontrolą lekarza.

Reklama

MZ informowało w marcu, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń udzielanych w ramach tych programów. Aby dostęp do nich był nieprzerwany i niezakłócony, NFZ musi odpowiednio wcześniej przygotować i ogłosić postępowanie w sprawie umów ze świadczeniodawcami tak, by mogły one być zawarte najpóźniej 30 czerwca, a ich realizacja ruszyła od 1 lipca. Jak podkreślała rzeczniczka MZ Agnieszka Gołąbek, Narodowy Fundusz Zdrowia posiada niezbędną ilość czasu do przeprowadzenia kontaktowania świadczeń z zakresu programów lekowych.

Programy lekowe były m.in. przedmiotem dyskusji podczas wtorkowej konferencji "Rynek farmaceutyczny 2012".

W ocenie przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy (PiS) jeszcze nie wiadomo, jak w praktyce będą wyglądały programy lekowe. Piecha przypomniał podczas konferencji, że były problemy z kontraktowaniem funkcjonujących obecnie programów terapeutycznych, natomiast programów lekowych będzie znacznie więcej. Sensowne byłoby przedłużenie programów terapeutycznych do końca roku - stwierdził.

Michał Czarnuch z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka także stwierdził, że pozostało bardzo mało czasu na zakontraktowanie przez NFZ nowych programów, więc należałoby rozważyć przedłużenie tego terminu. Nie wiemy, jak te programy będą wyglądały w praktyce, znamy jedynie zapisy ustawy na ten temat - dodał.

Zwrócił uwagę, że według nowych przepisów refundacyjnych obecnie to jedynie firmy farmaceutyczne składają wnioski o objęcie ich leków programem lekowym. Dotychczas wnioski ws. programów terapeutycznych składali m.in. konsultanci krajowi.

Z kolei w ocenie Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego, w wyniku zmian wprowadzonych przez ustawę refundacyjną pojawiło się ryzyko grupowania leków i wyznaczania limitów, powyżej których szpitale nie będą mogły dokonywać zakupów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Reklama

Zaznaczył ponadto, że istotną różnicę stanowi fakt, że dotychczas programy terapeutyczne były przypisane raczej do szpitali. W projekcie rozporządzenia NFZ dotyczącym kontraktowania programów lekowych są określone różne warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy i obecnie programy lekowe będą mogły prowadzić także niektóre poradnie czynne np. sześć godzin dziennie raz w tygodniu"- mówił. Dodał, że spowoduje to rozproszenie kontraktów na programy lekowe i ułatwi pacjentom dostęp do nich.

1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne mają być zastąpione programami lekowymi. Dla każdego leku, w każdym wskazaniu, zostanie stworzony oddzielny program lekowy, jako jedna z form refundacji leku. Każdy program lekowy będzie nowym rodzajem świadczenia, na realizację którego świadczeniodawca musi zawrzeć oddzielną umowę.

MZ kilka dni temu przedstawiło projekt nowej listy refundacyjnej - trzeciej w tym roku, która zacznie obowiązywać od 1 maja. Wpisano na nią 42 programy lekowe.

Zgodnie z ustawą refundacyjną leki refundowane mają stałe ceny i marże, a lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące, publikowana w formie obwieszczenia MZ.