Przekształcenie od 1 lipca dotychczasowych programów terapeutycznych w lekowe jest konsekwencją przepisów ustawy o refundacji leków. Zmiany zakładają prowadzenie negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi dla poszczególnych leków w oddzielnych programach lekowych. Programy są dodatkowo kontraktowane dla ciężko chorych pacjentów, którzy wymagają stałego przyjmowania leków pod bezpośrednią kontrolą lekarza.

Reklama

MZ informowało w marcu, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń udzielanych w ramach tych programów. Aby dostęp do nich był nieprzerwany i niezakłócony, NFZ musi odpowiednio wcześniej przygotować i ogłosić postępowanie w sprawie umów ze świadczeniodawcami tak, by mogły one być zawarte najpóźniej 30 czerwca, a ich realizacja ruszyła od 1 lipca. Jak podkreślała rzeczniczka MZ Agnieszka Gołąbek, Narodowy Fundusz Zdrowia posiada niezbędną ilość czasu do przeprowadzenia kontaktowania świadczeń z zakresu programów lekowych.

Programy lekowe były m.in. przedmiotem dyskusji podczas wtorkowej konferencji "Rynek farmaceutyczny 2012".

W ocenie przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy (PiS) jeszcze nie wiadomo, jak w praktyce będą wyglądały programy lekowe. Piecha przypomniał podczas konferencji, że były problemy z kontraktowaniem funkcjonujących obecnie programów terapeutycznych, natomiast programów lekowych będzie znacznie więcej. Sensowne byłoby przedłużenie programów terapeutycznych do końca roku - stwierdził.

Michał Czarnuch z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka także stwierdził, że pozostało bardzo mało czasu na zakontraktowanie przez NFZ nowych programów, więc należałoby rozważyć przedłużenie tego terminu. Nie wiemy, jak te programy będą wyglądały w praktyce, znamy jedynie zapisy ustawy na ten temat - dodał.

Zwrócił uwagę, że według nowych przepisów refundacyjnych obecnie to jedynie firmy farmaceutyczne składają wnioski o objęcie ich leków programem lekowym. Dotychczas wnioski ws. programów terapeutycznych składali m.in. konsultanci krajowi.

Z kolei w ocenie Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego, w wyniku zmian wprowadzonych przez ustawę refundacyjną pojawiło się ryzyko grupowania leków i wyznaczania limitów, powyżej których szpitale nie będą mogły dokonywać zakupów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zaznaczył ponadto, że istotną różnicę stanowi fakt, że dotychczas programy terapeutyczne były przypisane raczej do szpitali. W projekcie rozporządzenia NFZ dotyczącym kontraktowania programów lekowych są określone różne warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy i obecnie programy lekowe będą mogły prowadzić także niektóre poradnie czynne np. sześć godzin dziennie raz w tygodniu"- mówił. Dodał, że spowoduje to rozproszenie kontraktów na programy lekowe i ułatwi pacjentom dostęp do nich.

Reklama

1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne mają być zastąpione programami lekowymi. Dla każdego leku, w każdym wskazaniu, zostanie stworzony oddzielny program lekowy, jako jedna z form refundacji leku. Każdy program lekowy będzie nowym rodzajem świadczenia, na realizację którego świadczeniodawca musi zawrzeć oddzielną umowę.

MZ kilka dni temu przedstawiło projekt nowej listy refundacyjnej - trzeciej w tym roku, która zacznie obowiązywać od 1 maja. Wpisano na nią 42 programy lekowe.

Zgodnie z ustawą refundacyjną leki refundowane mają stałe ceny i marże, a lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące, publikowana w formie obwieszczenia MZ.