Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa resortu zdrowia Agnieszka Gołąbek, to już trzecia lista w tym roku - zacznie obowiązywać od 1 maja.

Zgodnie z ustawą refundacyjną lista musi być aktualizowana co dwa miesiące i jest publikowana w formie obwieszczenia MZ. Od stycznia leki refundowane mają urzędowe ceny i marże.

Reklama

Według MZ, w porównaniu do listy refundacyjnej, która obowiązuje od 1 marca, dla 439 produktów spadły dopłaty pacjenta - od 189,74 zł do 1 gr; dla 667 - wzrosły - od 108,75 zł do 1 gr. Z kolei dla 1002 produktów spały ceny detaliczne brutto - od 189,74 zł do 1 gr, a dla 107 wzrosły ceny detaliczne brutto - od 3,14 zł do 1 gr.

Na listę zostały wpisane dwie nowe substancje czynne nigdy dotychczas nierefundowane: Denosumab (osteoporoza), Eksemestan (rak piersi w II rzucie hormonoterapii). Lista zawiera też dwie substancje czynne, które były na niej w poprzednich latach, jednak ze względu na rezygnację producentów nastąpiła przerwa w ich refundacji. Chodzi o Nebiwolol - (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca) oraz Irbesartan (nadciśnienie tętnicze, choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2).

Trwa ładowanie wpisu

Refundowana ponownie będzie atomoksetyna we wskazaniu: nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją, bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.

Dla 83 leków dodano nowe wskazania terapeutyczne. Chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową (substancje czynne: lamotriginum, olanzapinum, quetiapinum - 80 produktów) i wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: anastrozolum - 2 produkty). Nowym, dotychczas nierefundowanym wskazaniem jest też zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie (substancja czynna: valganciclovirum - 1 produkt).

MZ informuje, że dla 180 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu. Do listy zostało dopisanych 246 nowych produktów (nowych kodów EAN), których nie ma na obecnie obowiązującej liście. Przekłada się to na 95 nowych nazw handlowych leków i wyrobów medycznych z uwzględnieniem różnic w postaci farmaceutycznej leku.

Reklama

Nowa lista zawiera nowe wskazania pozarejestracyjne: cyklofosfamid - choroby autoimmunizacyjne oraz amyloidoza; azatiopryna - choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; flutikazon postacie donosowe - nieżyt infekcyjny lub alergiczny nosa, nieżyt trąbki słuchowej powikłany wysiękowym zapaleniem ucha; colecalciferolum (vit. D3) - osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej; ryzendronian sodu - profilaktyka osteoporozy posterydowej; mykofenolan mofetilu - steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń - u dorosłych, leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; kwas foliowy - u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych; amlodypina, nitrendypina, werapamil, diltiazem - w leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową; budesonid, postacie wziewne - wirusowe zapalenie krtani u dzieci; enoksaparyna - zespół antyfosfolipidowy.

Resort zdrowia przypomina, że pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. MZ podkreśla, że większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej.