Problem bierze się z ustawy refundacyjnej, w której podzielono leki na tzw. grupy limitowe. Art. 9 ustawy nakazuje szpitalom kupowanie wszystkich preparatów z jednej grupy w jednej cenie. Tymczasem np. w jednej grupie insulin są ludzkie (ok. 100 zł) i analogi (ok. 140 zł), ale zgodnie z nowymi przepisami szpital musi kupić wszystkie po cenie nie wyższej niż 100 zł. Nikt na taką cenę się nie zgodzi.

Reklama

Gazeta przytacza przykłady innych, poważnych i nierozwiązanych dotąd problemów wynikających z tej ustawy. Resort żadnych zmian w niej nie przewiduje.