Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej przewiduje usunięcie przepisów dotyczących karania lekarzy za niewłaściwe wypisywanie recept.

Reklama

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział w poniedziałek, że projekt noweli zostanie skierowany w trybie pilnym na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecznik rządu Paweł Graś poinformował zaś PAP, że rząd zajmie się tym projektem we wtorek.

Zgodnie z projektem noweli, z ustawy refundacyjnej usunięto ustęp 8 art. 48. Przewidywał on, że jeśli lekarz błędnie wypisze receptę, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami. Chodzi o przypadki wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych, a także niezgodnie z uprawnieniami pacjenta.

Od początku roku lekarze m.in. z OZZL i Porozumienia Zielonogórskiego - w proteście przeciwko przepisom refundacyjnym, które ich zdaniem są zbyt restrykcyjne - nie określają na receptach poziomu refundacji leku i stawiają pieczątkę: "Refundacja leku do decyzji NFZ". Część pacjentów mimo prawa do wykupienia leków ze zniżką musi płacić za nie więcej.

Lekarze domagają się usunięcia z ustawy refundacyjnej zapisów dotyczących karania ich za niewłaściwe wypisywanie recept; chcą także zniesienia obowiązku określania na receptach poziomu odpłatności pacjentów za leki.

Arłukowicz spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, lekarzy skupionych wokół portalu Konsylium24 oraz Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia; przedstawił im projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz rozporządzenia w sprawie recept.

Lekarze zapowiadają, że decyzja o zawieszeniu protestu pieczątkowego zapadnie, gdy będzie jasny harmonogram wprowadzenia zmian.

Jeżeli rząd przyjmie projekt ustawy we wtorek, Sejm może się nim zająć na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę. Z kolei najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 1 i 2 lutego.

Reklama

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się też projektem rozporządzenia w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Projekt ma określić zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i jego okresowej weryfikacji, a także tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania.