Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, obowiązek weryfikacji dotyczy nie faktycznego stanu ubezpieczenia czy uprawnień chorego, lecz dokumentu potwierdzającego ten stan. Natomiast lekarz, który wyda receptę osobie, która nie jest w stanie potwierdzić uprawnień, musi liczyć się z sankcjami – zwrotem refundacji wraz z odsetkami. W ten sposób resort odniósł się do toczącego się sporu dotyczącego art 48 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. nr 12, poz. 696).

Reklama

Zdaniem resortu zdrowia, w nowej ustawie refundacyjnej utrzymany został obecny stan prawny. Wprowadzono jedynie, we wskazanych w ustawie przypadkach, obowiązek zwrotu przez lekarza równowartości kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami. Tymi sytuacjami są m.in. wypisanie recepty bez uzasadnienia medycznego czy niezgodnie z uprawnieniami pacjenta.

Resort zdrowia wyjaśnia, że zgodnie z ustawą refundacyjną lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer (osoby uprawnione) nie ma obowiązku zwracać kwoty refundacji, jeśli recepta albo dokument poświadczający prawo do świadczenia został sfałszowany przez pacjenta albo osobę trzecią.

8,5 mld zł wyda NFZ w tym roku na refundację leków