Gazeta powołuje się na najnowsze opracowanie Health Barometer, przygotowane przez Europe Assistance oraz francuski instytut Cercle Sante Societe.

Reklama

Dla porównania: z lekarza z powodu braku pieniędzy musiało zrezygnować tylko 6 proc. Czechów i Brytyjczyków oraz 5 proc. Szwedów i Hiszpanów. Natomiast niewiele lepiej niż w Polsce sytuacja wygląda we Francji, gdzie wizytę odwołała trzecia część ankietowanych.

Niestety liczba Polaków, którzy z powodów finansowych byli zmuszeni zrezygnować z wizyty u lekarza, bardzo szybko rośnie. Jeszcze w 2009 r. wynosiła 13 proc.; obecnie aż 36 proc. Najwięcej osób odwołuje leczenie u okulisty lub dentysty (18 proc.), niewiele mniej rezygnuje z zakupu leków.