W czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia posłowie przyjęli sprawozdanie z działalności Funduszu.

Reklama

Tzw. średnia rzeczywistego oczekiwania w przypadkach pilnych na świadczenie z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego to 217 dni, w przypadkach stabilnych - 433. W przypadku stawu biodrowego jest to odpowiednio 187 dni i 365 dni. Z kolei w przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu soczewki (zaćmy) odpowiednio 126 i 351 dni - wynika ze sprawozdania Funduszu.

W przypadku tych świadczeń, świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzenia list oczekujących. Fundusz podkreśla, że niektórzy prowadzą je nieprawidłowo: nie skreślają z list oczekujących, mimo, że upłynął planowany termin świadczenia, nie dokonują oceny list oczekujących a także nieprawidłowo wyznaczają planowane terminy udzielania świadczenia. NFZ zaznacza w sprawozdaniu, że interweniował w tych przypadkach.

Dane statystyczne dotyczące liczby oczekujących na świadczenia pacjentów są przekazywane przez świadczeniodawców do wojewódzkich oddziałów NFZ.

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) (przypadki stabilne) pacjenci najdłużej czekali w kolejce do poradni kardiologicznej - 52 dni. Do poradni chirurgii urazowo ortopedycznej - 25 dni; neurologicznej - 22; okulistycznej - 21.

W przypadku leczenia szpitalnego (przypadki stabilne) najdłużej trzeba było czekać na przyjęcie na oddział otolaryngologiczny - 60 dni; chirurgii urazowo-ortopedycznej - 57 dni. Na oddział urologiczny - 26 dni, okulistyczny 27 dni; chirurgię ogólną - 23 dni.

Z kolei w przypadku opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień najdłużej pacjenci czekają na przyjęcie na oddział ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu - 30 dni, oraz na oddział ośrodka leczenia uzależnień - 26 dni.

W przypadku rehabilitacji leczniczej, ta średnia wynosi 199 dni dla oddziałów rehabilitacji narządu ruchu; 133 dni dla oddziałów rehabilitacyjnych. Z kolei na przyjęcie do pracowni fizjoterapii - 32 dni. Najkrócej czeka się na przyjęcie do ośrodków rehabilitacji dziennej - 13 dni.

Ze sprawozdania NFZ wynika ponad to, że w ubiegłym roku Fundusz na świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) wydał ponad 7,2 mld zł; na świadczenia z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) - prawie 4,2 mld zł.Z kolei koszty realizacji świadczeń szpitalnych (bez programów terapeutycznych i chemioterapii) w ub. roku wyniosły ponad 24,2 mld zł. NFZ informuje, że w leczeniu szpitalnym wartość zawartych umów wzrosła o prawie 9 proc. w stosunku do 2009 roku.

Na chemioterapię Fundusz wydał w ub. roku ponad 1,3 mld złotych. Fundusz podaje, że z zakresu chemioterapii w 2010 r. wyodrębniono chemioterapię niestandardową, która została zaklasyfikowana jako program terapeutyczny w ramach świadczeń gwarantowanych: Program leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej. Finansowanie tego świadczenia odbywa się w ramach leczenia szpitalnego.

NFZ finansował w ub. roku 36 (w tym osiem onkologicznych) programów terapeutycznych w ramach leczenia szpitalnego. W sumie wydano na nie ponad 1,4 mld złotych. Jak podaje NFZ największy koszt stanowiło leczenie raka piersi i przewlekłej białaczki szpikowej z użyciem innowacyjnych substancji czynnych.

Na realizację świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień NFZ wydał ponad 1,9 mld zł. Na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej - prawie 1,8 mld zł.